Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
batter
/'bætə/
Jump to user comments
danh từ
 • (thể dục,thể thao) vận động viên bóng chày, vận động viên crickê
danh từ
 • tường xây thoải chân (chân tường dày, đầu tường nhỏ lại cho vững)
nội động từ
 • xây (tường) thoải chân
danh từ
 • bột nhão (làm bánh)
 • (ngành in) sự mòn vẹt (chữ in
ngoại động từ
 • đập, liên hồi, đập vỡ, đập
  • the heavy waves battered the ship to pieces
   sóng mạnh đập vỡ con tàu
 • (quân sự) nã pháo vào (thành)
 • hành hạ, ngược đãi, đánh đập
 • bóp méo
 • (ngành in) làm vẹt, làm mòn (chữ in)
  • battered type
   chữ in bị mòn vẹt
nội động từ
 • đập liên hồi, đạp
  • to batter at the door
   đập cửa
IDIOMS
 • to batter about
  • hành hạ, đánh nhừ tử
 • to batter down
  • phá đổ, đập nát
 • to batter in
  • đánh bể, đập vỡ
Related search result for "batter"
Comments and discussion on the word "batter"