Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dummy
/'dʌmi/
Jump to user comments
danh từ
 • người nộm, người rơm, người bung xung, bù nhìn
 • người giả (hình người giả mặc quần áo, ở các tiệm may); hình nhân làm đích (tập bắn)
 • vật giả (cửa giả, gáy sách giả, gói giả...)
 • người ngốc nghếch, người đần độn
 • đầu vú cao su (cho trẻ con)
 • (thể dục,thể thao) động tác giả (giả vờ chuyền bóng lừa dối đối phương) (bóng bầu dục, bóng đá)
 • (đánh bài) chân phải hạ bài (đánh brit); số bài của chân phải hạ bài
tính từ
 • giả
  • dummy window
   cửa sổ giả
  • dummy cartridge
   đạn giả
Related search result for "dummy"
Comments and discussion on the word "dummy"