Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fente
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • khe
  • Fente de la porte
   khe cửa
  • Fente branchiale
   (động vật học) khe mang
  • Fente palpébrale
   (giải phẫu) học khe mí mắt
 • chỗ xẻ
  • Veston à fentes sur les côtés
   áo xẻ nách tà
 • sự dấn chân trước lên xa (đấu kiếm)
Related search result for "fente"
Comments and discussion on the word "fente"