Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fendu
Jump to user comments
tính từ
 • chẻ
  • Du bois fendu
   củi đã chẻ
 • xẻ
  • Jupe fendue derrière
   váy xẻ sau
 • nứt, rạn
  • Marbe fendu
   đá hoa bị nứt
 • rộng ra
  • Bouche fendue jusqu'aux oreilles
   miệng rộng đến tận tai
Related search result for "fendu"
Comments and discussion on the word "fendu"