Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fleurir
Jump to user comments
nội động từ
 • nở hoa, trổ bông
  • Le lotus fleurit en été
   cây sen nở hoa mùa hè
 • nở
  • Sur son visage fleurit un sourire
   trên khuôn mặt anh ta nở ra một nụ cười
 • (đùa cợt, hài hước) mọc lông, mọc râu; lên mụn nhọt
  • Menton qui commence à fleurir
   cằm bắt đầu mọc râu
  • Un nez qui fleurit
   mũi mọc mụn
 • (nghĩa bóng) nảy nở; phát đạt
  • Le commerce fleurit
   thương mại phát đạt
ngoại động từ
 • trang trí đầy hoa; trang sức bằng hoa
 • làm cho văn vẻ
  • Fleurir son langage
   làm cho ngôn ngữ văn vẻ
Related words
Related search result for "fleurir"
Comments and discussion on the word "fleurir"