Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
flicker
/flicker/
Jump to user comments
danh từ
 • ánh sáng lung linh, ánh lửa bập bùng
  • the flicker of a candle
   ánh nến lung linh
  • a weak flicker of hope
   (từ lóng) tia hy vọng mỏng manh
 • sự rung rinh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cảm giác thoáng qua
  • a flicker of fear
   cảm giác sợ hãi thoáng qua
nội động từ
 • đu đưa, rung rinh
  • leaves flickering in the wind
   lá rung rinh trước gió
 • lập loè, lung linh, bập bùng
  • candle flickers
   ánh nến lung linh
  • flickering flame
   ngọn lửa bập bùng
 • mỏng manh (hy vọng)
Related words
Related search result for "flicker"
Comments and discussion on the word "flicker"