Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
flutter
/flutter/
Jump to user comments
danh từ
 • sự vẫy, sự vỗ (cánh)
  • the flutter of wings
   sự vỗ cánh
 • sự run rẫy vì bị kích động
  • to be in a flutter
   bối rối
  • to make a flutter
   gây sự xao xuyến
 • sự rung
 • (từ lóng) sự đầu cơ vặt
nội động từ
 • vỗ cánh, vẫy cánh
 • rung rinh, đu đưa, dập dờn
 • đập yếu và không đều (mạch)
 • run rẩy vì kích động, bối rối, xao xuyến, xốn xang
  • my heart flutters
   lòng tôi xao xuyến
ngoại động từ
 • vỗ (cánh...), vẫy (cánh, cờ...)
 • kích động; làm bối rối, làm xao xuyến, làm xốn xang
Related search result for "flutter"
Comments and discussion on the word "flutter"