Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fleet
/fleet/
Jump to user comments
danh từ
 • đội tàu, hạm đội
 • đội máy bay, phi đội
 • đoàn tàu, đoàn xe (của ai)
IDIOMS
 • the fleet
  • hải quân
 • Fleet Air Arm
  • binh chủng không quân (của hải quân Anh)
 • fleet of the desert
  • đoàn lạc đà trên sa mạc
danh từ
 • vịnh nhỏ
tính từ
 • (thơ ca) (văn học) nhanh, mau, mau chóng, nhanh chóng
  • a fleet horse
   ngựa phi nhanh
  • to be fleet of foot
   nhanh chân
 • nông cạn
phó từ
 • nông
  • to plough fleet
   cày nông
nội động từ
 • biến, lướt qua, lướt nhanh
 • bay nhanh
Related words
Related search result for "fleet"
Comments and discussion on the word "fleet"