Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
flit
/flit/
Jump to user comments
danh từ
 • sự dọn nhà, sự di chuyển chỗ ở
nội động từ
 • di cư, di chuyển
 • đổi chỗ ở, chuyển chỗ ở
 • đi nhẹ nhàng, bay nhẹ nhàng, vụt qua
  • memories flit through mind
   những ký ức vụt qua trong trí óc
 • (Ê-cốt) lỉnh, chuồn (để khỏi trả nợ)
 • bay chuyền (chim)
Related words
Related search result for "flit"
Comments and discussion on the word "flit"