Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
gazer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (văn học) che giấu, ngụy trang
  • Gazer son opinion
   che giấu ý kiến của mình
 • (từ cũ; nghĩa cũ) phủ sa, phủ lượt
 • hơ lửa (sợi, vải, cho hết xơ)
 • thả hơi ngạt
nội động từ (thân mật)
 • đi hết tốc độ
 • tiến hành tốt
  • ça gaze
   công việc tiến hành tốt
Related search result for "gazer"
Comments and discussion on the word "gazer"