Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gare
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (nhà) ga
  • Gare terminus
   ga cuối
  • Gare aérienne
   ga hàng không
  • Gare des marchandises
   ga hàng hoá
  • Gare à bestiaux
   ga vận chuyển gia súc
  • Gare à voyageurs
   ga vận chuyển hành khách
  • Gare de départ
   ga ra đi
  • Gare d'arrivée
   ga đến
  • Gare expéditrice
   ga gửi hàng đi
  • Gare de correspondance
   ga chuyển tiếp, ga liên vận
  • Gare fluviale
   ga đường sông
  • Gare maritime
   ga đường biển
  • Gare de transbordement
   ga đổi tàu
  • Gare de transit
   ga liên vận
 • bãi đỗ (của tàu thuyền trên sông)
thán từ
 • coi chừng!; liệu hồn!
  • Gare devant!
   coi chừng phía trước
  • Gare à vous si vous recommencez!
   nếu còn thế thì liệu hồn!
  • sans crier gare
   không báo trước
Related search result for "gare"
Comments and discussion on the word "gare"