Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
glaring
/'gleəriɳ/ Cách viết khác : (glary) /'gleəri/
Jump to user comments
tính từ
 • sáng chói, chói loà
  • glaring neon signs
   những biển hàng bằng đèn nê ông sáng chói mắt
 • hào phóng, loè loẹt
  • glaring colours
   những màu sắc loè loẹt
 • trừng trừng giận dữ
  • glaring eyes
   cặp mắt trừng trừng giận dữ
 • rõ ràng, rành rành, hiển nhiên
  • a glaring mistake
   một khuyết điểm rành rành
  • a glaring lie
   lời nói dối rành rành, lời nói dối trắng trợn
Related search result for "glaring"
Comments and discussion on the word "glaring"