Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
hove
/hi:v/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cố nhấc lên, sự cố kéo
 • sự rán sức
 • sự nhô lên, sự trào lên, sự căng phồng
 • sự nhấp nhô, sự phập phồng (sóng biển, lồng ngực...)
 • (thể dục,thể thao) miếng nhấc bổng ném xuống ((cũng) Cornwall heave)
 • (địa lý,ddịa chất) sự dịch chuyển ngang
 • (số nhiều) bệnh thở gấp (của ngựa)
ngoại động từ (heaved, những nghĩa về hàng hải hove)
 • nhấc lên, nâng lên (vật nặng)
 • thốt ra
  • to heave a sigh
   thốt ra một tiếng thở dài, thở dài sườn sượt
  • to heave a groan
   thốt ra một tiếng rền rĩ
 • làm nhô lên; làm căng phồng
 • làm nhấp nhô, làm phập phồng
 • (hàng hải) kéo, kéo lên
  • to heave (up) anchor
   kéo neo, nhổ neo
 • (hàng hải), (thông tục) ném, vứt, liệng
  • hải to heave down
   lật nghiêng (tàu) (để rửa, sửa chữa...)
 • (địa lý,ddịa chất) chuyển dịch ngang
nội động từ
 • (+ at) kéo, ra sức kéo
  • to heave at a rope
   ra sức kéo một dây thừng
 • rán sức (làm gì)
 • nhô lên, trào lên, căng phồng, phồng lên
 • nhấp nhô, phập phồng (sóng, lồng ngực...)
 • thở hổn hển
 • nôn oẹ
 • (hàng hải) chạy, đi (tàu)
  • to heave ahead
   chạy về phía trước
  • to heave alongside
   ghé sát mạn (một tàu khác)
  • to heave astern
   lùi về phía sau
  • to heave to
   dừng lại
  • to heave in sight
   hiện ra
IDIOMS
 • heave ho!
  • (hàng hải) hò dô ta, hò
Related search result for "hove"
Comments and discussion on the word "hove"