Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hoof
/'hu:f/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều hoof; hooves
 • (động vật học) móng guốc
 • (đùa cợt) chân người
IDIOMS
 • cloven hoof
  • móng chẻ hai (như của bò, hươu...)
 • on the hoof
  • còn sống (vật nuôi)
 • to pad the hoof
  • (xem) pad
 • to show the cloven hoof
  • (nghĩa bóng) để lộ bộ mặt thật, để lòi đuôi
 • under somebody's hoof
  • dưới sự đè nén áp lực của ai, bị ai chà đạp giày xéo
ngoại động từ
 • đá bằng móng
 • (từ lóng) đá, đá đít (ai)
  • to hoof someone out
   đá đít đuổi ai ra
nội động từ
 • cuốc bộ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhảy múa, khiêu vũ
Related words
Related search result for "hoof"
Comments and discussion on the word "hoof"