Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hive
/haiv/
Jump to user comments
danh từ
 • tổ ong, đõ ong
 • đám đông, bầy đàn lúc nhúc
 • vật hình tổ ong
 • chỗ đông đúc ồn ào náo nhiệt
ngoại động từ
 • đưa (ong) vào tổ
 • cho (ai) ở nhà một mình một cách ấm cúng thoải mái
 • chứa, trữ (như ong trữ mật trong tổ)
nội động từ
 • vào tổ (ong), sống trong tổ (ong)
 • sống đoàn kết với nhau (như ong)
IDIOMS
 • to hive off
  • chia tổ (ong)
  • chia cho một chi nhánh sản xuất một mặt hàng
Related search result for "hive"
Comments and discussion on the word "hive"