Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
langueur
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự bạc nhược, sự uể oải
  • Langueur du style
   lời văn bạc nhược
 • sự ưu tư mơ mộng
  • Langueur amoureuse
   sự tương tư
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự ốm mòn
  • Maladie de langueur
   bệnh ốm mòn
Related search result for "langueur"
Comments and discussion on the word "langueur"