Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
marié
Jump to user comments
tính từ
 • đã có vợ; đã có chồng
  • rimes mariées
   (thơ ca) vần cặp
danh từ giống đực
 • chú rể
danh từ giống cái
 • cô dâu
  • mener quelqu'un comme une mariée
   đưa ai một cách trọng thể
  • se plaindre que la mariée est trop belle
   chê điều đáng mừng
  • toucher à une chose comme à une jeune mariée
   nâng niu vật gì
Related search result for "marié"
Comments and discussion on the word "marié"