Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
manier
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sử dụng, dùng
  • Manier le pinceau
   sử dụng bút lông
  • Savoir manier l'ironie
   biết sử dụng lối mỉa mai
 • nhào trộn
  • Manier du beurre et de la farine
   nhào trộn bơ và bột
 • chỉ huy, điều khiển
  • Personne difficile à manier
   người khó điều khiển
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sờ, mó
Related search result for "manier"
Comments and discussion on the word "manier"