Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
nhân
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • amande
  • Nhân quả mơ
   amande de l'abricot
 • farce; garniture
  • Nhân bánh
   garniture de gâteau
 • noyau
  • Nhân tế bào
   (sinh vật học, sinh lý học) noyau d'une cellule
  • Nhân quả đất
   (địa lý, địa chất) noyau terrestre
  • Nhân cánh xám
   (giải phẩu học) noyau de l'aile grise
  • Tập hợp những người tích cực nhất để làm nhân cho phong trào thi đua
   grouper les éléments les plus actifs pour former le noyau du mouvement d'émulation
 • humanité; amour du prochain
  • Cử chỉ có nhân
   geste d'humanité
 • cause
  • Nhân và quả
   cause et effet
 • (rare) gens
  • Nhân bảo như thần bảo
   (tục ngữ) quand les gens le disent c'est bien la voix des dieux
 • à l'occasion de; profitant de
  • Nhân ngày quốc khánh về thăm thủ đô
   visiter la capitale à l'occasion de la fête nationale
  • Nhân lúc rãnh rỗi
   profitant d'un moment de loisir
 • multiplier
  • phép nhân
   (toán học) multiplication
Related search result for "nhân"
Comments and discussion on the word "nhân"