Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
noyé
Jump to user comments
tính từ
 • chết đuối
 • đầm đìa, đẫm
  • Yeux noyés de larme
   mắt đẫm lệ
 • chìm, chìm ngập
  • Maison noyée dans la verdure
   ngôi nhà chìm trong đám cây xanh
  • être noyé
   chìm ngập (trong công việc trong khó khăn)
danh từ giống đực
 • người chết đuối
Related search result for "noyé"
Comments and discussion on the word "noyé"