Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
noyau
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nhân, hạt nhân
  • Noyau de la cellule
   (sinh vật học, sinh lý học) nhân tế bào
  • Noyau d'un atome
   (vật lý học) hạt nhân nguyên tử
  • Noyau de l'aile grise
   (giải phẫu) nhân cánh xám
  • Noyau terrestre
   (địa chất, địa lý) nhân quả đất
  • Noyau d'une comète
   nhân sao chổi
  • Noyau du groupe
   (nghĩa bóng) hạt nhân của nhóm
 • (thực vật học) hạch
  • Fruit à noyau
   quả hạch
 • lõi, ruột
  • Noyau de moule
   (kỹ thuật) lõi khuôn đúc
  • Noyau d'une bobine d'induction
   (vật lý) lõi cuộn cảm ứng
  • Noyaux de résistance
   ổ đề kháng
  • il faut casser le noyau pour avoir l'amande
   muốn ăn hét phải đào giun
  • rembourré avec des noyaux de pêche
   cứng quá (ghế ngồi)
Related search result for "noyau"
Comments and discussion on the word "noyau"