Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
oak
/ouk/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) cây sồi
 • lá sồi
 • màu lá sồi non
 • gỗ sồi
 • đồ đạc bằng gỗ sồi
 • cửa ngoài (của một loạt buồng, (thường) bằng gỗ sồi ở trường đại học Anh)
  • to sport one's oak
   đóng cửa không tiếp khách
 • (thơ ca) tàu bè bằng gỗ
IDIOMS
 • the Oaks
  • cuộc thi ngựa cái ba tuổi ở Ep-xơm
 • Heart of Oak
  • đội tàu và thuỷ thủ của hải quân Anh
 • the Royal oak
  • cây sồi nơi vua Sác-lơ II ẩn nấp khi bị truy nã ngày 6 9 1651
Related search result for "oak"
Comments and discussion on the word "oak"