Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pavé
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • gạch lát, đá lát, gỗ lát, phiến lát
 • mặt lát
 • mặt đường lát; đường, đường phố
 • khối, tảng
  • Un véritable pavé de viande
   một tảng thịt thực sự
 • (thân mật) bài báo lê thê
 • (thân mật) vố bất ngờ, cú bất ngờ
  • Recevoir un rude pavé
   bị một vố bất ngờ đau điếng
 • (thân mật) lời khen vụng về
  • battre le pavé
   xem battre
  • être sur le pavé
   không nhà không cửa; không nghề nghiệp
  • faire quiter le pavé à quelqu'un
   buộc ai phải cút đi
  • le pavé de l'ours
   hành động vụng về có thiện ý nhưng tác dụng tai hại
  • mettre sur le pavé
   đuổi đi
  • tenir le haut du pavé
   xem haut
tính từ
 • (được) lát
Related search result for "pavé"
Comments and discussion on the word "pavé"