Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
poteau
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • cột, cọc
  • Poteau de bois
   cột gỗ
  • Poteau indicateur
   cột chỉ đường
  • Poteau de départ
   (thể dục thể thao) cọc xuất phát
  • Poteau de but
   cột gôn, cột khung thành
 • cột xử bắn (cũng poteau d'exécution)
 • (thông tục) cẳng chân
 • (thông tục) bạn thân
  • au poteau !
   giết đi!
  • envoyer au poteau; mettre au poteau
   xử bắn
  • rester au poteau
   không chịu cất bước (ngựa)
  • se faire coiffer au poteau
   (thể dục thể thao) bị vượt ngay sát đích
  • tirer entre les poteaux
   (thể dục thể thao) sút vào gôn
Related search result for "poteau"
Comments and discussion on the word "poteau"