Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pâte
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • bột nhào; bột nhão; bột, hồ
  • Pâte qui lève
   bột nhào dậy men
  • Pâtes alimentaires
   bột thực phẩm (như) mì, miến...
  • Pâte dentifrice
   kem đánh răng
 • mứt; cao
  • Pâte de fruits
   mứt quả
 • thể chất
  • Homme d'une excellente pâte
   người thể chất rất tốt
  • bonne pâte
   người dễ tính
  • composition tombée en pâte
   (ngành in) bát chữ xếp lẫn
  • être comme un coq en pâte
   xem coq.
  • Patte.
Related words
Related search result for "pâte"
Comments and discussion on the word "pâte"