Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
private
/private/
Jump to user comments
tính từ
 • riêng, tư, cá nhân
  • private life
   đời tư
  • private school
   trường tư
  • private property
   tài sản tư nhân
  • private letter
   thư riêng
  • private house
   nhà riêng
  • private teacher
   thầy giáo dạy tư
  • private visit
   cuộc đi thăm với tư cách cá nhân
  • private bill
   dự luật do cá nhân nghị sĩ đề nghị
  • private secretary
   thư ký riêng
 • riêng, mật, kín
  • for one's private ear
   nghe riêng thôi, phải giữ kín
  • to keep a matter private
   giữ kín một vấn đề
  • private talk
   cuộc nói chuyện riêng, cuộc hội đàm riêng; cuộc hội đàm kín
  • private view
   đợt xem riêng (một cuộc triển lãm tranh... trước khi mở công khai)
  • private eye
   thám tử riêng
  • private parts
   chỗ kín (bộ phận sinh dục)
 • xa vắng, khuất nẻo, hẻo lánh (chỗ, nơi)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) thích ẩn dật, thích sống cách biệt (người)
IDIOMS
 • private soldier
  • lính trơn, binh nhì
danh từ
 • lính trơn, binh nhì
 • chỗ kín (bộ phận sinh dục)
IDIOMS
 • in private
  • riêng tư, kín đáo, bí mật
Related words
Related search result for "private"
Comments and discussion on the word "private"