Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
secret
/'si:krit/
Jump to user comments
tính từ
 • kín đáo, thầm kín, bí mật; riêng tư
  • secret treaty
   một hiệp ước bí mật
  • this news must be kept secret
   tin này phải giữ bí mật
  • the secret parts
   chỗ kín (bộ phận sinh dục)
  • secret society
   hội kín
 • kín mồm kín miệng
 • khuất nẻo, cách biệt (nơi chốn...)
danh từ
 • điều bí mật
  • to keep a (the) secret
   giữ một điều bí mật
  • an open secret
   điều bí mật ai cũng biết
 • sự huyền bí
  • the secrets of nature
   sự huyền bí của tạo hoá
 • bí quyết
  • the secret of health is temperature
   bí quyết của sức khoẻ là điều độ
 • (số nhiều) chỗ kín (bộ phận sinh dục)
IDIOMS
 • to be in the secret
  • là người được biết điều bí mật
Related search result for "secret"
Comments and discussion on the word "secret"