Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sabrer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chém bằng kiếm
 • gạch đi, xóa đi
  • Sabrer un paragraphe d'un trait de plume
   lấy bút gạch đi một đoạn
 • (thân mật) đánh hỏng (thí sinh)
 • (thân mật) làm ẩu
 • (thân mật) phê bình; xài, xạc
 • (kỹ thuật) gỡ sạch lông (ở tấm da cừu)
Related search result for "sabrer"
Comments and discussion on the word "sabrer"