Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sagesse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự khôn ngoan, sự khôn khéo
  • Agir avec sagesse
   hành động khôn ngoan
 • tính ngoan ngoãn (của trẻ em)
 • sự đứng đắn (của phụ nữ)
 • sự đúng mực; sự thận trọng
  • La sagesse de ses prétentions
   tham vọng đúng mực
 • đạo lý (của các bậc hiền triết)
  • La sagesse d'Aristote
   đạo lý A-ri-xtốt
  • dent de sagesse
   xem dent
  • la sagesse des nations
   đạo lý cuộc sống (đã đúc thành ngạn ngữ)
Related search result for "sagesse"
Comments and discussion on the word "sagesse"