Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
steam
/sti:m/
Jump to user comments
danh từ
 • hơi nước
 • (thông tục) nghị lực, sức cố gắng
  • to get up steam
   tập trung sức lực, đem hết nghị lực
  • to let off steam
   xả hơi
nội động từ
 • bốc hơi, lên hơi
  • soup steams on the table
   cháo bốc hơi lên bàn
 • chạy bằng hơi
  • boat steam down the river
   chiếc tàu chạy xuôi dòng sông
(thông tục)
 • làm việc hăng say, làm việc tích cực; tiến bộ mạnh
  • let's steam ahead!
   nào! chúng ta tích cực lên nào!
ngoại động từ
 • đồ, hấp (thức ăn; gỗ cho đẻo ra để uốn...)
Related words
Related search result for "steam"
Comments and discussion on the word "steam"