Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
taché
Jump to user comments
tính từ
 • có vết, có đốm
  • Banc taché d'encre
   ghế dài có vết mực
  • Marbre taché de gris
   đá hoa có đốm xám
  • Fruits tachés
   quả có đốm
Related search result for "taché"
Comments and discussion on the word "taché"