Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tarder
Jump to user comments
nội động từ
 • chậm trễ
  • Pourquoi avez vous tant tardé?
   sao anh chậm trể thế?
 • để chậm trễ lại, lần lữa
  • Ne tardez pas à remplir votre devoir
   anh đừng lần lữa làm tròn nhiệm vụ
động từ không ngôi
 • nóng lòng chờ đợi
  • Il me tarde d'avoir les resultats
   tôi không nóng lòng chờ đợi kết quả
  • Il lui tarde que l'affaire soit réglée
   anh ta nóng lòng chờ đợi việc ấy được giải quyết
Related search result for "tarder"
Comments and discussion on the word "tarder"