Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
thay đổi
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • changer ; modifier ; varier.
  • Thay đổi ý kiến
   changer d'opinion
  • Thay đổi kế hoạch
   modifier ses plans
  • Thời tiết sắp thay đổi
   le temps va changer
  • Cô ta trông chẳng thay đổi gì , vẫn như trước
   elle n'a pas changé, elle est toujour la même
  • Thay đổi món ăn
   varier ses aliments.
 • remanier.
  • Thay đổi nội các
   remanier le cabinet.
 • varié.
  • Thực đơn ít thay đổi
   menus peu variés.
 • changeant ; mobile.
  • Tính hay thay đổi
   caractère changeant; caractère mobile.
Related search result for "thay đổi"
Comments and discussion on the word "thay đổi"