Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
transport
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự chuyên chở, sự vận tải, sự vận chuyển
  • Transport de marchandises
   sự vận chuyển hàng hóa
  • Transport de voyageurs
   sự vận chuyển hành khách
  • Moyens de transport
   phương tiện vận tải
  • Transport du courant électrique
   sự vận chuyển dòng điện
  • Transport aérien
   sự vận chuyển hàng không
  • Transport automobile
   sự vận chuyển bằng ôtô
  • Transport sur rails
   sự vận chuyển bằng đường sắt
  • Transport routier frigorifique
   sự vận chuyển đường bộ có làm lạnh
  • Transport au tombereau
   sự vận chuyển bằng xe đẩy (tay)
  • Transport par bandes
   sự vận chuyển bằng băng tải
  • Transport par câbles
   sự vận chuyển bằng cáp
  • Transport par container
   sự vận chuyển bằng côngtenơ
  • Transport hydraulique
   sự vận chuyển bằng sức nước
  • Transport à courte distance
   sự vận chuyển cự li ngắn
  • Transport à grande distance
   sự vận chuyển cự li xa, sự vận chuyển đường dài
  • Transport intérieur
   sự vận chuyển trong nhà máy, sự vận chuyển nội bộ
  • Transport interurbain
   sự vận chuyển giữa các thành phố, sự vận chuyển liên tỉnh
  • Transport urbain
   sự vận chuyển trong thành phố, sự vận chuyển nội thị
  • Transport en ville
   sự vận chuyển trong thành phố, sự vận chuyển nội thành
  • Transport de chaleur
   sự tải nhiệt
  • Transport en commun/transport public
   sự vận chuyển công cộng, phương tiện vận chuyển công cộng
  • Transport rail -route
   sự liên vận đường sắt-đường bộ
  • Transport en vrac
   sự vận chuyển hàng rời
 • phương tiện vận tải, xe, tàu
  • Transport de troupes
   tàu chở quân
 • (luật học; (pháp lý)) sự đến khám nghiệm
  • Transport sur les lieux
   sự đến khám nghiệm tại chỗ
 • (luật học; (pháp lý)) sự chuyển quyền
 • sự rung cảm, mối rung cảm
  • Transports amoureux
   những rung cảm yêu đương
  • Transports de joie
   niềm sung sướng hoan hỉ
Related search result for "transport"
Comments and discussion on the word "transport"