Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
transport
/trænspɔ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chuyên chở, sự vận tải
  • the transport of passengers and goods
   sự chuyên chở hành khách và hàng hoá
 • phương tiện đi lại, phương tiện vận chuyển
 • tàu chở quân ((cũng) troop-transport)
 • sự cảm kích mạnh mẽ; mối xúc cảm mãnh liệt
  • a transport of delight
   sự hết sức vui thích
  • to be in a transport of rage (fury)
   nổi cơn thịnh nộ
  • to be in transports
   hoan hỉ, vui tưng bừng, mừng quýnh lên
 • (pháp lý) người bị đầy, người bị tội phát vãng
ngoại động từ
 • chuyên chở, vận tải
 • gây xúc cảm mạnh
  • to be transported with joy
   hoan hỉ, tưng bừng vui, mừng quýnh lên
  • to be transported with rage (fury)
   giận điên lên
 • (pháp lý) đày; kết tội phát vãng
Related search result for "transport"
Comments and discussion on the word "transport"