Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
varié
Jump to user comments
tính từ
 • khác biệt, lắm vẻ; khác nhau
  • Couleurs variées
   màu sắc khác nhau
 • thay đổi
  • Menus peu variés
   thực đơn ít thay đổi
 • (âm nhạc) biến tấu
  • Air varié
   điệu biến tấu
 • gồ ghề, khúc khuỷu
  • Terrain varié
   mảnh đất ghồ ghề
 • (cơ học, (cơ khí)) không đều
  • Mouvement varié
   chuyển động không đều
Related words
Related search result for "varié"
Comments and discussion on the word "varié"