Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vigueur
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sức mạnh, sức sống mạnh mẽ
  • Vigueur du bras
   sức mạnh của cánh tay
  • Vigueur de la jeunesse
   sức sống mạnh mẽ của tuổi thanh xuân
  • Vigueur d'une plante
   sức sống mạnh mẽ của một cây
 • sự mạnh mẽ, sự rắn rỏi
  • Vigueur de l'esprit
   sự mạnh mẽ của trí lực
  • Vigueur du style
   sự mạnh mẽ của lời văn
  • Vigueur du coloris
   sự rắn rỏi của màu sắc
 • sự mãnh liệt, sự kịch liệt
  • Vigueur d'une réaction
   sự mãnh liệt của phản ứng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) hiệu lực
  • La vigueur d'une loi
   hiệu lực của một đạo luật
  • en vigueur
   hiện hành, còn hiệu lực
  • Règlement en vigueur
   qui chế hiện hành
  • entrer en vigueur
   có hiệu lực
Related search result for "vigueur"
Comments and discussion on the word "vigueur"