Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
woke
/weik/
Jump to user comments
danh từ
 • (hàng hải) lằn tàu
IDIOMS
 • to follow in the wake of somebody
  • theo chân ai, theo liền ngay sau ai
  • (nghĩa bóng) theo gương ai
danh từ
 • ((thường) số nhiều) nghỉ hằng năm (ở miền bắc nước Anh)
 • sự thức canh người chết
nội động từ (woke, waked; waked, woken)
 • thức giấc, thức dậy, tỉnh dậy
  • to wake up with a start
   giật mình tỉnh dậy
ngoại động từ
 • đánh thức
 • làm hồi tỉnh lại, làm sống lại
 • làm náo động (nơi nào); phá (sự yên tĩnh)
 • làm dội lại (tiếng vang)
 • khêu gợi, gợi lại (một kỷ niệm)
  • to wake memories
   gợi lại những ký ức
  • to wake desires
   khêu gợi dục vọng
 • thức canh (người chết)
Related search result for "woke"
Comments and discussion on the word "woke"