Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wage
/weidʤ/
Jump to user comments
danh từ ((thường) số nhiều)
 • tiền lương, tiền công
  • to earn (get) good wages
   được trả lương cao
  • starving wages
   đồng lương chết đói
 • (từ cổ,nghĩa cổ) phần thưởng; hậu quả
  • the wages of sin is death
   hậu quả của tội lỗi là chết
ngoại động từ
 • tiến hành
  • to wage war against
   tiến hành chiến tranh với
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đánh cuộc
Related words
Related search result for "wage"
Comments and discussion on the word "wage"