Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wash
/wɔʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tắm rửa, sự tắm gội, sự rửa ráy
  • to have a wash
   tắm rửa, rửa ráy
 • sự rửa (vật gì)
  • to give something a wash
   rửa vật gì
 • sự giặt, sự giặt giũ; quần áo giặt; nơi giặt
  • to send clothes to the wash
   đem giặt quần áo
 • nước rửa, nước gội
 • nước rửa bát, nước vo gạo
 • nước lã, nước ốc
  • this soupe is a mere wash
   súp nhạt như nước ốc
  • this tea is like wash
   nước chè này đúng là như nước lã
 • lớp tráng, lớp thiếp (trên mặt kim loại); nước vôi (quét tường)
 • (địa lý,địa chất) phù sa, đất bồi
 • (hội họa) lớp màu nước (trên mặt bức hoạ)
 • (hàng hải) sóng; tiếng sóng
IDIOMS
 • to come out in the wash
  • có kết quả tốt, kết thúc tốt
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sớm muộn rồi cũng lộ ra, sớm muộn rồi cũng ra ánh sáng; sớm muộn rồi cũng giải thích ra
ngoại động từ
 • rửa
  • to wash one's hands
   rửa tay; (nghĩa bóng) phủi tay, không chịu trách nhiệm
 • giặt
 • chảy, chảy sát gần, vỗ vào
  • the sea washes the base of the cliffs
   biển vỗ vào chân vách đá
 • cuốn đi, giạt vào
  • to be washed over ashore
   bị giạt vào bờ
 • khoét, nạo
  • the water had washed a channel in the sand
   nước đã khoét thành một đường mương trong cát
 • thấm đẫm, làm ướt
  • washed with dew
   đẫm sương
  • washed with tears
   đầm đìa nước mắt
 • thiếp vàng (một kim loại); quét vôi, quét sơn (tường)
 • (hội họa) tô màu nước (lên bức hoạ)
 • (kỹ thuật) đãi (quặng)
nội động từ
 • rửa ráy, tắm rửa, tắm gội
 • giặt quần áo
  • to wash for a living
   làm nghề giặt quần áo để kiếm sống
 • có thể giặt được (mà không hỏng...)
  • this stuff won't wash
   vải len này không giặt được
  • that won't wash!
   (nghĩa bóng) cái đó không được!
  • that argument won't wash
   lý lẽ ấy không vững
 • bị nước xói lở (con đường...)
IDIOMS
 • to wash away
  • rửa sạch (vết bẩn)
  • làm lở, cuốn trôi, cuốn đi
   • the bank is gradually washed by the current
    bờ sông bị dòng nước làm cho lở mòn dần
 • to wash down
  • rửa (bằng vòi nước)
   • to wash down a car
    rửa xe ô tô
  • nuốt trôi, chiêu
   • he swallows a glass of water to wash his bread down
    nó uống một cốc nước để nuốt trôi miếng bánh
   • to wash down one's dinner with wine
    vừa ăn vừa chiêu rượu
 • to wash off
  • rửa sạch, giặt sạch
 • to wash out
  • rửa sạch, súc sạch (cái chai)
  • pha loãng; loãng ra, phai đi, bay mất (màu sắc), bạc màu (vì giặt nhiều)
   • dress is quite washed out
    áo bạc hết màu
  • có thể tẩy (rửa) đi được
  • đãi (cát lấy vàng)
  • giũ sạch (nợ); rửa (nhục)
   • to wash out an insult in blood
    rửa nhục bằng máu
   • all his debts are washed out
    nó đã giũ sạch được hết các món nợ
   • to be (look, feel) washed out
    (thông tục) mệt lử, phờ phạc
 • to wash up
  • rửa bát đĩa
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rửa mặt, tắm gội
  • cuốn, đưa vào bờ, giạt vào bờ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ((thường) dạng bị động) bị loại ra, bị bỏ ra
Related search result for "wash"
Comments and discussion on the word "wash"