Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wax
/wæks/
Jump to user comments
danh từ
 • sáp ong ((cũng) beeswax)
 • chất sáp
  • vegetable wax
   sáp thực vật
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đĩa hát
IDIOMS
 • like wax in someone's hands
  • bị ai sai khiến, cho tròn được tròn bắt méo phải méo
ngoại động từ
 • đánh sáp, đánh bóng bằng sáp, bôi sáp, vuốt sáp
  • to wax a table
   đánh bóng bàn bằng sáp
  • to wax a thread
   vuốt sáp một sợi chỉ
nội động từ
 • tròn dần (trăng)
  • the moon waxes and wanes
   mặt trăng khi tròn khi khuyết
 • (từ cổ,nghĩa cổ) trở nên
  • to wax merry
   trở nên vui vẻ
  • to wax indignant
   nổi cơn phẫn nộ
danh từ
 • (từ lóng) cơn giận
  • to be in a wax
   đang nổi giận
  • to get in a wax
   nổi giận
  • to put someone in a wax
   làm cho ai nổi giận
Related words
Related search result for "wax"
Comments and discussion on the word "wax"