Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
étroit
Jump to user comments
tính từ
 • hẹp, chật hẹp
  • Rue étroite
   đường phố hẹp
 • hẹp hòi
  • Esprit étroit
   óc hẹp hòi
 • chặt
  • Noeud étroit
   nút chặt
 • eo hẹp
  • Vie étroite
   cuộc sống eo hẹp
 • thân thiết
  • Amitié étroite
   tình bạn thân thiết
 • nghiêm ngặt, chặt chẽ
  • Obligation étroite
   nghĩa vụ nghiêm ngặt
 • à l'étroit+ chật chội
  • Logé à l'étroit
   ở chật chội
  • Vivre à l'étroit
   sống túng thiếu
phó từ
 • chật
  • Chausser étroit
   đi giầy chật
Related search result for "étroit"
Comments and discussion on the word "étroit"