Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
ridicule
Jump to user comments
tính từ
 • nực cười
  • Dire des choses ridicules
   nói những điều nực cười
 • chẳng là bao
  • Une somme ridicule
   một số tiền chẳng là bao
danh từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) người buồn cười
danh từ giống đực
 • cái nực cười
 • trò buồn cười
  • Peindre les ridicules de son temps
   miêu tả những trò buồn cười của thời đại
  • tourner en ridicule
   làm cho thành trò cười, chế giễu
Related search result for "ridicule"
Comments and discussion on the word "ridicule"