Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
allied
/ə'laid/
Jump to user comments
tính từ
 • liên minh, đồng minh
  • the allied powers
   các cường quốc đồng minh
 • thông gia
 • cùng giống, cùng họ, có quan hệ thân thuộc với nhau; cùng tính chất
  • the dog and the wolf are allied animals
   chó nhà và chó sói là hai loài có quan hệ thân thuộc
  • allied sciences
   những bộ môn khoa học tiếp cận nhau
Related words
Related search result for "allied"
Comments and discussion on the word "allied"