Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
annal
Jump to user comments
tính từ
 • (luật học, pháp lý) vỏn vẹn một năm
  • Location annale
   sự thuê một năm
  • Prescription annale
   thời hiệu một năm
  • Anal, annales
danh từ giống cái (số nhiều)
 • ký biên niên, sử biên niên
 • tập san
  • Annales de géographie
   tập san địa lý
Related words
Related search result for "annal"
Comments and discussion on the word "annal"