Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
animal
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) động vật
  • Règne animal
   giới động vật
  • Espèces animales
   các loài động vật
  • Chaleur animale
   thân nhiệt
 • do bản năng, tự nhiên
  • Confiance animale
   lòng tin cậy tự nhiên
  • Beauté animale
   sắc đẹp tự nhiên
danh từ giống đực
 • động vật
  • Animaux domestiques/animaux sauvages
   gia súc/dã thú
  • Apprivoiser/domestiquer/dompter/dresser un animal
   thuần hóa một con thú
  • L'homme et l'animal
   người và thú
  • Animal raisonnable/social/supérieur/humain
   con người
  • Société protectrice des animaux
   hội bảo vệ súc vật
 • (chửi rủa) đồ súc sinh, đồ thô lỗ cục cằn
  • Quel animal!
   Đồ súc sinh!
Related words
Related search result for "animal"
Comments and discussion on the word "animal"