Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
appointment
/ə'pɔintmənt/
Jump to user comments
danh từ
 • được bổ nhiệm, chức vụ được bổ nhiệm
  • appointment of someone to a post
   sự bổ nhiệm ai vào một chức vụ
 • sự hẹn gặp; giấy mời, giấy triệu tập
  • to make (fix) an appointment with someone
   hẹn gặp ai
  • to break an appointment
   thất hẹn, sai hẹn
  • to keep an appointment
   đúng hẹn
 • chiếu chỉ; sắc lệnh
  • by the king's appointment
   do chiếu chỉ của vua
 • (số nhiều) đồ đạc, đồ trang bị, đồ thiết bị
 • (số nhiều) (từ cổ,nghĩa cổ) tiền lương, lương bổng
Related search result for "appointment"
Comments and discussion on the word "appointment"