Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
banc
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • ghế dài
 • ghế
  • Banc des accusés
   ghế bị cáo
 • bãi
  • Banc de sable
   bãi cát
  • Banc de coraux
   bãi san hô
 • (địa chất, địa lý) lớp, vỉa
  • Banc de rocher
   vỉa đá
 • đàn
  • Banc de poissons
   đàn cá
 • (kỹ thuật) bàn
  • Banc de tourneur
   bàn thợ tiện
  • banc d'essai
   (kỹ thuật) bệ thử máy
  • banc d'honneur
   ghế danh dự
  • être sur les bancs
   theo học ở trường
  • Ban
Related search result for "banc"
Comments and discussion on the word "banc"