Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
bourse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • túi tiền; tiền
  • Aider quelqu'un de sa bourse
   lấy tiền mình giúp ai
 • lưới túi (để đánh thỏ, đánh cá)
 • (giải phẫu) túi
  • Bourse séreuse
   túi thanh mạc
 • học bổng
  • Obtenir une bourse entière
   được học bổng toàn phần
 • (số nhiều) bìu dái
  • ami jusqu'à la bourse
   bạn hờ
  • avoir (tenir) la bourse; tenir les cordons de la bourse
   tay hòm chìa khóa, quản lý tiền nong
  • bourse plate
   túi rỗng
  • coupeur de bourse
   xem coupeur
  • la bourse ou la vie
   muốn sống thì bỏ tiền ra
  • loger le diable dans sa bourse
   xem diale
  • ne pas laisser voir le fond de sa bourse
   giữ bí mật công việc của mình
  • ouvrir sa bourse à quelqu'un
   giúp tiền ai
  • sans bourse délier
   xem délier
  • tenir serrés les cordons de la bourse
   hết sức tiết kiệm; bủn xỉn
Related search result for "bourse"
Comments and discussion on the word "bourse"