Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
chair
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • thịt
  • Os dépouillés de chair
   xương lóc hết thịt
  • Chair crue
   thịt sống
  • La chair du melon
   thịt quả dưa tây
 • xác thịt
  • Les plaisirs de la chair
   thú vui xác thịt
  • avoir la chair de poule
   sởn gai ốc
  • chair à canon
   xem canon
  • couleur (de) chair
   màu da người, màu trắng hồng
  • en chair et en os
   đích thân
  • entre cuir et chair
   xem cuir
  • être bien en chair
   béo tốt, nhiều thịt
  • être de chair; être de chair et d'os
   là người trần mắt thịt (cũng có (như) ợc điểm như ai)
  • hâcher menu comme chair à pâté
   thái rất nhỏ
  • n'être ni chair ni poisson
   không có chủ đích, nghiêng ngả
  • Chaire, cheire, cher, chère
Related words
Related search result for "chair"
Comments and discussion on the word "chair"